Mesyuarat Agung Tahunan PEHAM Ke-7

Bengkel Grafik Canva Pro

Negotiator’s Certification Course di Shah Alam

Negotiator’s Certification Course di Temerloh

Bicara PEHAM : Kesan COVID-19 Kepada REN dan Pasaran Hartanah

Makluman Pembatalan Program Momentum 2020

Negotiator’s Vertification Course di HartaGrid Properties

Kemaskini Forum 2020 Property Market