Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kali Kedua

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa kali kedua telah berlangsung pada 25 November 2019 di IM Global Property Consultants di Desa Pandan.

Nantikan makluman selanjutnya daripada PEHAM

#majubersamapeham