Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kali keempat

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa kali kedua telah berlangsung pada di IM Global Property Consultants di Desa Pandan.

Nantikan makluman selanjutnya daripada PEHAM

#majubersamapeham

Ahli Jawatankuasa sedang fokus dalam perbincangan