Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kali Kelima

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa kali kedua telah berlangsung pada 21 Februari 2020 di IM Global Property Consultants di Desa Pandan.

Nantikan daripada PEHAM

#majubersamapeham